ถ่าน อัลคาไลน์ (3A) ซื้อ 1ได้ถึง 3

฿150.00

 • ไฟแรง ใช้ทน ใช้นาน
 • RANDY รับประกันอายุการใช้งานนานกว่าแบตเตอรี่ยี่ห้ออื่นแน่นอน
 • Alkaline เก็บได้นาน 10 ปี
 • ออกใบกำกับภาษีได้
Add to wishlist
Share
Category

  Randy Battery ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รักษ์โลก 
  แบตเตอรี่ Randy ตระหนักเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ ไปยังปลายน้ำ เพื่อลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม Randy มีการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ ที่เอื้อต่อการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนได้ เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของคนทั้งในปัจจุบันและอนาคตอยู่ได้เป็นอย่างดี มาตรฐานแบตเตอรี่ใหม่ ให้พลังงานยาวนานขึ้น ปกป้องสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารปรอทและแคดเมี่ยม อายุการเก็บรักษานานขึ้นถึง 3ปี Randy หวังว่าจะสามารถรักษาพลังงานได้ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้บริโภคใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยสูตรเฉพาะของ Randy ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเสถียรของแบตเตอรี่สามารถจัดเก็บในระยะที่นานมากขึ้น ช่วยลดปริมาณการคายประจุเอง

    • สูตรแบตเตอรี่ความปลอดภัยสูง : ใช้การกระจายเคมีที่เหมาะสม และลดองค์ประกอบการผสมผงสังกะสี เพื่อลดความเสี่ยงแบตเตอรี่รั่วซึม ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยมากขึ้น
    • นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในการออกแบบ : Randy ออกแบบแกนแบตเตอรี่ใหม่ เพื่อให้คุณภาพที่สูงขึ้น ใช้งานได้ทนทานกว่าเดิม และปลอดภัยขึ้น เปรียบเทียบกับถ่านแมงกานีสทั่วไป ถ่าน Randy ให้ความจุที่มากกว่าและให้พลังงานที่เสถียรขึ้น การเลือกใช้วัสดุที่เบากว่าและแข็งแรงกว่า ทำให้ได้ความจุที่มากกว่า ในขณะที่ขนาดไม่เปลี่ยน ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคต่างๆเช่น รีโมท ไฟฉาย ใช้งานได้ยาวนานกว่าเดิม
    • เทคโนโลยีป้องกันการรั่วซึม 4 ชั้น : Randy ออกแบบป้องกันการรั่วซึมถึง 4 ชั้น เพื่อป้องกันการรั่วไหล ซึ่ง Randy ได้ออกแบบโครงสร้างแบตเตอรี่ใหม่หมด ใช้วัสดุวงแหวนพิเศษปิดผนึก (Randy Lock) ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ชื้น หรือ อุณหภูมิสูง ไม่เสียรูปและกรอบแตกง่าย เพิ่มเติมขั้นตอนโดย ชุปเหล็กเพื่อเพิ่มความแข็ง เมื่อเปรียบเทียบกับเหล็กทั่วไป Randy จะทนแรงบีบอัดมากกว่า วงแหวนป้องกันการลัดวงจร เป็นเหมือนวาล์วนิรภัย ปกป้องผลิตภัณฑ์
    • ที่ใช้กับถ่าน Randy. การออกแบบสีสัน ที่มีความหมายซ่อนอยู่ : Randy ตั้งใจออกแบบให้แบตเตอรี่มีหลายสีในแพคเดียวกัน จากการวิจัยจากพบว่าแบตเตอรี่ที่มีสีเดียวไม่สะดวกต่อการใช้งานหลายอย่าง ในขณะที่การใช้แบตเตอรี่หลายสีทำให้แบ่งสีได้ง่าย สะดวก ไม่สับสนว่า ก้อนไหนใช้แล้ว

  How to ใช้ถ่านไฟฉายให้ถูกวิธี

    1. ควรเปลี่ยนถ่านพร้อมกันทุกก้อนในคราวเดียวกัน ไม่ปะปนกับถ่านเก่า
    2. ปิดสวิตช์อุปกรณ์ทุกครั้งหลังการใช้งาน อย่าเปิดค้างไว้โดยไม่จำเป็น
    3. ไม่ควรนำถ่านหลายชนิดหรือหลายยี่ห้อมาใช้ปะปนกัน
    4. นำถ่านออกจากอุปกรณ์ทุกครั้งหลังการใช้งาน
    5. ตรวจสอบวิธีการใส่ถ่านและขั้วถ่านให้ถูกต้องเสมอ
    6. ไม่แกะชิ้นส่วนถ่านออกมาเล่นและไม่ควรวางถ่านไว้ในที่ที่มีความร้อนสูง
    7. หลีกเลี่ยงการทำให้ถ่านเกิดการช็อตกัน

  ❌ไม่เก็บถ่านไฟฉายไว้ในตู้เย็น เพื่อยืดอายุการใช้งาน วิธีนี้สามารถช่วยลดการปล่อยประจุได้จริง แต่สิ่งที่ต้องระวังเมื่อเก็บถ่านไฟฉายไว้ในตู้เย็นคือหยดน้ำที่เกิดจากปฏิกิริยาการควบแน่น ความชื้นและหยดน้ำจะเข้าไปกัดกร่อนและทำลาย ทำให้ถ่านไฟฉายบวม นอกจากถ่านไฟฉายจะเสียหายแล้ว สารเคมีภายในที่รั่วไหลออกมายังอาจปนเปื้อนไปกับอาหารที่อยู่ในตู้เย็นได้อีกด้วย ทางที่ดีควรเก็บรักษาถ่านไฟฉายไว้ที่อุณหภูมิห้อง ในที่แห้ง

  ❌ไม่ใช้ถ่านไฟฉายเก่าและใหม่ร่วมกัน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ต้องใช้ถ่านไฟฉายมากกว่า 1 ก้อน บางชนิดอาจใช้ถ่านถึง 4 ก้อน เมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนถ่านเชื่อว่าคงมีคนเคยเปลี่ยนโดยใช้ถ่านไฟฉายอันใหม่แค่ 2 ก้อน อีก 2 ก่อนยังคงเป็นถ่านไฟฉายเก่า หรือซื้อถ่านไฟฉายคนละประเภทมาใช้รวมกันในเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเดียว การเปลี่ยนถ่านลักษณะนี้ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำงานได้ก็จริง แต่การใช้ถ่านไฟฉายใหม่ร่วมกับถ่านไฟฉายเก่าหรือการใช้ถ่านไฟฉายคนละประเภท จะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆ ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและถ่านไฟฉายอันใหม่จะหมดเร็วกว่าปกติ และยังทำให้การจ่ายพลังงานของแบตเตอรี่ไม่เสถียรเกิดเป็นความร้อนที่อาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเราเสียหายได้

  ❌ไม่เก็บถ่านไฟฉายรวมกับสิ่งของที่เป็นโลหะ การเก็บถ่านไฟฉายที่ยังไม่ได้ใช้ต้องเช็กดูให้แน่ใจว่าภายในกล่องเก็บ ลิ้นชัก หรือภายในตู้นั้นไม่มีสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่เป็นโลหะ เช่น คลิปหนีบกระดาษ เหรียญ ที่ชาร์จมือถือ ฯลฯ อยู่ด้วย อุปกรณ์ที่เป็นโลหะเหล่านี้สามารถนำไฟฟ้าได้ เมื่อสัมผัสกับขั้วถ่านไฟฉายจะทำให้กระแสไฟฟ้ารั่วไหล เมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้งาน ถ่านไฟฉายเหล่านั้นก็เสื่อมประสิทธิภาพไปก่อนแล้ว และยังอาจทำให้เกิดความร้อนและไฟฟ้าลัดวงจรได้อีกด้วย

  ✅ถอดถ่านไฟฉายออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลังใช้งาน หลังจากใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว สิ่งที่ควรทำคือถอดถ่านไฟฉายออกจากอุปกรณ์เหล่านั้น เพราะปฏิกิริยาเคมีภายในถ่านไฟฉายนั้นเกิดขึ้นตลอดเวลาแม้ว่าเราไม่ได้กำลังใช้อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นอยู่ และปฏิกิริยานั้นจะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปจนกระทั่งสารเคมีที่ใช้ทำปฏิกิริยาหมดลง ได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำ เมื่อถ่านไฟฉายถูกใช้งานเป็นระยะเวลานาน จึงเกิดกรณีถ่านไฟฉายเปียกเยิ้ม บวม จนเสื่อมสภาพ